Без обзира на то колико много или мало знали о Српском народу, покушајте на почетку да се поставите у положај неког ко ступа у први контакт са Србима. Шта ћете прво уочити? Које ћете ствари, појаве и личности приметити, запамтити или записати у свом дневнику или првом истраживачком извештају? Ово је покушај да се пред будуће истраживаче постави први скуп појмова који указују на српске посебности, нека врста српске културне шифре, кôда. Отуда и назив Српски код.

И од младих и од старијих истраживача, којима ће ова књига послужити као полазиште за даље истраживање сопствене националне посебности, очекује се да озбиљно процене оно што је у њој прикупљено, да заузму о томе свој став, да предложе измене и допуне за други ниво истраживања.

Сваки од главних – „најјаркијих“, не увек и најважнијих појмова (зовемо их РАСКРСНИЦЕ), повезан је са још неколико важних појмова (знакови). Пошто прочитате основне податке о тим појмовима, размислите, можда продискутујете о њима са пријатељима или родбином, а у предвиђена поља на крају сваког појма упишите колико је тај појам везан баш за Србе, а колики је – по вашим проценама – његово значење опште.


Да ли сматрате да тај појам више одређује српску посебност или је важнији за разумевање културног обрасца Руса, Американаца, Немаца, Хрвата, Бугара, Грка, ... Или ,можда, упућује на неке опште особине људског рода, а није од посебног значаја баш за Србе?

Испоставиће се да су неки појмови општи, да се односе на многе народе, а мање указују на српску посебност. Смисао и садржај других појмова показаће се карактеристичним више за Србе него за неке друге народе. И код тих других испоставиће се разлика у интензитету. Није исто ако је, рецимо, по оцени од један до пет неки појам „српски“ по вашој оцени 4, а општог значаја је само 1, 2, или 3.Тако ћете доћи до сопственог закључка о томе који су појмови „најсрпскији“ – највише указују на српске посебности. То не значи да су тиме што су најкарактеристичнији истовремено и најбољи или најкориснији, важни за опстанак Срба или за одржање високих моралних вредности.

Следећа процена коју треба да направите је колика је „одрживост“ тог појма. Да ли у њему наслућујете перспективу опстанка, дугог трајања; да ли он има значај који је неопходно очувати или процењујете да појам нема перспективу у будућности, полако тоне у заборав, или је, можда, чак и проблематичне моралне и културне вредности, па је од њега најбоље одустати? Док процењујете ову димензију појма, најбоље је да попуните предвиђена поља за свако за или против.


Опет ћете добити резултат који ће „превагнути“ или на једну или на другу страну.


Кад овако прођете цео предложени материјал, сигурно ћете имати бољи поглед на националне одлике српског народа, али и одређени број критика и коментара.

Предлажемо следеће: ако вам се чини да су у првом нивоу истраживања српског кода неки појмови испуштени, а неки се безразложно налазе на листи – прокоментаришите то. Забележите на приложеним обрасцима предлог појмова које бисте желели да видите на другом нивоу  истраживања и пошаљите нам.Направите евиденцију како оних основних, који никако не би смели да буду испуштени и за које можда имате и предлог илустрације (пошаљите нам у електронском облику директно на електронску адресу JLIB_HTML_CLOAKING ), тако и осталих важних појмова које треба изучити. Упишите и своје коментаре. Тако добијате прилику да свој рад уградите у подизање нашег заједничког истраживања на други ниво.

На страни ДРУГИ НИВО биће постављени ваши предлози допуна СРПСКОГ КОДА. После широке процене и гласања изабрани предлози биће увршћени или као знакови или као нове раскрснице у главни корпус Српског кода.

За све који се учлане у истраживаче Српског кода отворен је и форум на коме се могу укључити у конструктивне дикусије на питања везана за српски културни идентитет.

У одељку ВИРТУЕЛНА СРБИЈА можете се упознати са најважнијим подацима везаним за Србију и српски народ данас али и својим прилозима учествовати у подизању Виртуелне Србије вас и ваших предака.